Eesti Semiootika Selts sidus end Eesti Teaduste Akadeemiaga

Peeter Torop ja Richard Villems allkirjastasid Eesti Semiootika Seltsi ja Eesti Teaduste Akadeemia assotsiatsioonilepingu.

FOTO: Tiit Kuuskmäe, Eesti Semiootika Seltsi arhiiv

Teisipäeval assotsieerus Eesti Semiootika Selts teadusseltsina Eesti Teaduste Akadeemiaga, mis taastab akadeemik Juri Lotmani surmaga paljuski katkenud sidemed.

Lepingule Toompeal allkirju andes kinnitasid Peeter Torop semiootikute poolt ja Richard Villems Akadeemia presidendina mõlemapoolset huvi vahetada teadusalast teavet, teha koostööd Akadeemia aastaraamatu avaldamisel ning koordineerida teadusrahastusega seotud küsimusi.

Semiootikud kinkisid Akadeemiale kodumaise semiootika aastaraamatu Acta Semiotica Estica väljaanded, samuti Tartus üllitatava rahvusvahelise semiootika tippajakirja Sign Systems Studies viimase aastakäigu.

Euroopas on oma rahvusliku teaduste akadeemiaga ühinenud semiootikaseltse ka teistes maades, näiteks hiljuti Šveitsis, ühes semiootika juuri esindavas kultuuris. Eesti Semiootika Seltsi koostöö Eesti Teaduste Akadeemiaga toimub Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna tegevuse raames.

Populaarne

Tagasi üles