«Jumala osakest» võib esineda viiel kujul?

USA Fermi laboratooriumi osakestepõrguti

FOTO: Wikipedia.org

Füüsikute sõnul võib kurikuulsat, siiani kindlaks tegemata Higgsi bosonit leiduda viiel erineval kujul.

Šveitsis Genfi lähedal asuva maailma suurima osakestepõrguti (Large Hadron Collider) üheks eesmärgiks on nende osakeste kindlaks tegemine, kirjutab sciencedaily.com.

Kuid USAs Fermi laboratooriumi Tevatroni osakestekiirendiga tehtud samalaadsed katsed näitasid, et niinimetatud «Jumala osakesi» ehk Higgsi bosoneid võib olla viit erinevat liiki.

Higgsi boson arvatakse olevat elementaarosake, mis annab teistele osakestele massi.

Füüsikud märkasid, et prootonite ja antiprootonite kokkupõrkel tekkinud osakesi oli ühe protsendi võrra rohkem kui antiosakeste kokkupõrkel tekkinud osakesi.

Seda asümmeetriat aine ja antiaine vahel ei ole võimalik selgitada elementaarosakeste standardmudeli abil.

«Võimalik, et see asümmeetria viitab erinevatele Higgsi bosonitele, millel on sarnane mass, kuid erinevad laengud,» selgitasid teadlased.

Kolmel Higgsi bosoni liigil võib olla  neutraalne laeng, kuid ülejäänud on kas positiivse või negatiivse laenguga.

Higgsi boson on ainuke standardmudeli avastamata osake.

Standardmudel on elementaarosakeste füüsika teoreetiline mudel, mille kohaselt on olemas kolme tüüpi osakesi: alusosakesed, jõudu ülekandvad osakesed ja Higgsi boson. Mudel ei ole täiuslik, kuna selles ei sisaldu gravitatsioonijõu kohta käivat.  

Standardmudeli alusosakesed on fermionid spinniga ½, vastastikmõjusid üle kandvad osakesed bosonid spinniga 1, Higgsi bosoni spinn on 0.

Tagasi üles
Back