Einsteini relatiivsusteooria kehtib ka inimeste kohta

Relatiivsusteooria väidab et aeg on otseses seoses gravitatsiooniga

FOTO: SCANPIX

USA teadlaste sõnul saab füüsik Albert Einsteini kuulsat relatiivsusteooriat rakendada ka inimeste peal ehk mida kõrgemal sa elad, seda kiiremini vananed.

Relatiivsusteooria väidab, et aeg on otseses seoses gravitatsiooniga, kirjutab The Telegraph.

Uurijate sõnul tähendab see teoreetiliselt seda, et pilvelõhkuja viimasel korrusel elav inimene vananeb kiiremini kui ühekordses majas elav inimene.

Kuigi Einsteini teooria paikapidavust inimelu mastaabis on juba mõnda aega teatud, siis nüüd saadi selle kohta kindlad tõendid.

USAs Colorados asuva standardite ja tehnoloogiate instituudi teadlased kasutasid oma katses maailma täpsemaid kelli. Katse näitas, et juba ülemisele korrusele mineku puhul aeg liigub kiiremini edasi ning vananetakse kiiremini.

Kui kell tõsteti ainult 30 sentimeetri kõrgusele põrandast, siis liikus aeg veidi kiiremini edasi. Tegemist oli siiski vaid üliväikse murdosaga sekundist.

Näiteks kui kell viidi paar trepiastet maast ülespoole, siis liikus kell 90 miljardiku sekundi võrra kiiremini.

Kuid kui kell viidi trepi viimasele astmele, kolme meetri kõrgusele, siis toimub vananemine sekundist 900 miljardiku võrra kiiremini.

Kui aga inimene elab näiteks 102-korruselise Epmire State Buildingi tipus, siis vananeb ta 104 miljondiku sekundi võrra kiiremini.

Eksperimentides kasutati kvantaatom kelli, mille eksimus 3,7 miljardi aasta kohta tuleb üks sekund.

Teadlased tõestasid oma katsetega, et aeg liigub kõrgemal kiiremini edasi, kuna seal on gravitatsiooni mõju väiksem.

«Inimesed ei peaks siiski paanikasse sattuma. Need ajanihked on nii väikesed, et tegelikult nende elu ei mõjuta. Kuid need üliväiksed muutused ajas võivad tähtsat rolli mängida näiteks geofüüsikas ja raketiteaduses,» selgitasid asja uurinud.