Fotod ja video: TTÜ sai valmis uut tüüpi energiasalvesti

TTÜ leiutatud energiasalvesti

FOTO: Edmond Mäll

TTÜ elektrotehnika instituudis valmis uut tüüpi energiasalvesti elektrialajaamadele, mida vajavad taastuvenergiaallikatega kodud, erineva suurusega ettevõtted ja elektrijaotusvõrgud.

TTÜ energeetikateaduskonna elektrotehnika instituudi dotsent Elmo Pettai sõnul on selle  seadme ehitamisel moodsa infotehnoloogiaga põimitud elektrotehnika.

Energiasalvestiga alajaamu vajatakse kohtades, kus elektri varustuskindlus ja pinge kvaliteet jätab soovida, näiteks väikesaartel ja kaugemates maakohtades, samuti seal, kus on nõrgad liinid ja kallist elektrienergiat müüvad elektrivõrgud.

FOTO: Edmond Mäll

Eesti energeetikute väljatöötatud energiasalvestiga lahendus sobib ka kasutamiseks kodudes ja ettevõtetes, et liita oma taastuvenergiaallikaid - päikeseelektrijaamad, tuulikud ja koostootmisjaamad - elektrijaotusvõrguga.

Energiasalvestiga alajaamas on olemas kahesuunalist energiavoogu võimaldavad pooljuhtmuundurid, energiasalvesti ja energiahaldussüsteem. Viimane võimaldab paindlikult juhtida energiat taastuvallikalt salvestisse, jaotusvõrku või tarbijale või ka jaotusvõrgust tarbijale või salvestisse.

Salvestatava energia maht sõltub tarbijate ja tootmise iseloomust. Kodulahenduste energiamaht on kuni 5 - 20 kWh, ettevõtete lahendustel 100 - 2000 kWh ja jaotusvõrkudes üle 2000 kWh.

FOTO: Edmond Mäll

Energiasalvesti lahenduse on välja arendanud TTÜ elektrotehnika instituudi teadlased koostöös Harju Elekter Elektrotehnika ASiga. Oma tööpõhimõttelt on see TTÜ teatel sarnane Tesla akupangale, mis tuuakse turule 2016. aastal.

Sel aastal on kavas ehitada kliendile üks töötav energiasalvestiga alajaam. Selliseid seadmeid kavatsetakse hakata tootma Harju Elektris.

Tagasi üles