Uuring: ekstremismi kaldumist toidab igavus

FOTO: SCANPIX/REUTERS

Marurahvuslusest Donald Trumpi väljapursete ja sõjaka islamismini - tänapäeval aina süveneva poliitilise äärmusluse taga on UK ja Iirimaa teadlaste sõnul igavus.

Iirimaal äärmusideoloogiate ja igavuse seoseid uurinud King’s College Londoni ja Limericki ülikooli teadlased toetuvad oma järeldustes ühele eksperimendile ja kahele küsitlusele. Kuigi tulemustesse tuleb suhtuda kerge reservatsiooniga, näivad need siiski kinnitavat levinud arvamust, et monotoonsus ja töötus tekitavad soodumusi äärmustesse langemiseks.

Uurimuse katselises osas uuriti ligi sadat ülikoolilinnaku pealt kokku kogutud vabatahtlikku. Igaühelt küsiti, kas nad peavad end pigem liberaalseteks või konservatiivseks. Seejärel lasid uurijad neil kuulata ja üles kirjutada enda hinnangul kõige igavamaid kättesaadavaid tekste – betooni segamise juhiseid. Katse iva seisnes selles, et pooled katsealused pidid ülesannet täitma kümme korda järjest, teised vaid kakskorda. Pärast igavlemist pidid nad jälle ma poliitilisi kalduvusi hindama, seekord aga seitsme punkti skaalal. Tulemused kinnitasid hüpoteesi – kauem igavat ülesannet täitnud väljendasid oma poliitilisi veendumusi palju jõulisemalt - , kuid osalejate vähesuse tõttu ei saanud nende põhjal kuigi laialdasi järeldusi teha.

Et oma teooriale siiski lisatuge saada, viisid ajakirjas European Journal of Social Psychology avaldatud artikli autorid läbi kaks küsitlust, millele vastas kokku üle tuhande inimese. Needki näitasid selgelt seost igavlemise ja poliitiliste ekstreemsuste vahel ja andsid teadlastele hüpoteesi kinnitamiseks vajaliku tõendite baasi.

«Igavus paneb inimesed otsima rohkem tähendust pakkuvaid tegevusi. Eksistentsiaalsetes otsingutes võib poliitilistest ideoloogiatest kasu olla,» ütles uuringu läbi viinud Wijnand van Tilburg King’s College-ist.

Samas rõhutavad autorid siiski, et ekstremism on keerukas nähtus ja igavus mängib äärmuslike vaadete tekkimises vaid üht osa.

«Poliitilised suunitlused ja ka poliitiline kliima laiemalt on mõistagi kompleksne fenomen, mida mõjutavad paljud eri faktorid. Oma uurimuses kontrollisime ja näitasime, et igavus on neist üks. Samas ei saa me selle põhjal teha järeldusi selle kohta, kui suurt rolli ta mängib,“ ütles van Tilburg.

Populaarne

Tagasi üles