Uuring: porno vaatamine kahekordistab lahutuse tõenäosust

Ameerika sotsiaaluuringu statistiline analüüs näitas tugevat seost abielu lagunemise ja pornofilmide vaatamise vahel. Pilt on illustreeriv.

FOTO: SCANPIX

Ameerika sotsiaaluuringu andmeid analüüsinud teadlaste hinnangul ei ole liig väita, et pornograafia vaatamine põhjustab lahutusi.

Seoses interneti laialdase levikuga on kasvanud ka inimeste ligipääs pornograafiale. Selle võimalikud mõjud ühiskondlikele protsessidele ei ole veel teada. Hiljuti Ameerika Sotsioloogia Assotsiatsiooni kohtumisel esitletud uurimus näitab esmakordselt tugevat suhet pornograafia ja lahutuste sagenemise vahel. Täpsemini näitavad autorid suhete nurjumise sagenemist juhul, kui pornograafiat hakatakse vaatama esmakordselt abielu ajal.

Kuigi uuring ei ole veel teiste teadlaste poolt üle kontrollitud, ei paistnud konverentsil viibinud pornograafiale spetsialiseeruva Arkansase Ülikooli psühholoogi Ana Bridgesi sõnul metoodikas ühtki tõsisemat viga.

Paljud varasemad uuringud on näidanud, et pornograafia tarbimine kahjustab abielu, kuid need andmed saadi enamasti erinevate paaride lühiajalise uurimise teel. USA sotsioloogiline uurimus on esimene kogumik andmeid, kus konkreetsel grupil inimestel hoiti silma peal pikka aega.

Antud uuring arvestab oma analüüsis andmeid aastatest 2006-2014. Selle aja jooksul küsiti vastajatelt korduvalt nende arvamusi pea kõigi ühiskonnaelu teemade kohta, olgu selleks siis maksusüsteemid või moraaliküsimused. Pornograafia kasutamise mõõtmiseks küsiti vastajatelt, kas nad on viimase aasta jooksul pornofilme vaadanud.

«Täiuslikku pornoharjumuste hindamise küsimust ei ole, aga sellises sõnastuses võib saame siiski küllaltki usaldusväärseid andmeid,» kommenteeris küsimust uuringu autor Samuel Perry Oklahoma Ülikoolist.

5689 vastajast oli pornofilme vaadanud 1681, kellest 373 teatasid, et vaatasid pornot esmakordselt just uuringu läbiviimise ajal. Nende 373 seas ilmnes aga palju suurem lahutuste esinemise tõenäosus. Meeste seas tõusis see 5 protsendilt 10-le ja naiste seas 6-lt protsendilt 18-le.

Põhjuslik seos?

Kas aga porno põhjustab lahutusi või on niigi lagunevates suhetes porno tarbimine tõenäosem? Samuel Perry hinnangul on statistilised andmed niivõrd tugevad, et ta julgeb siin tuua välja ka põhjuslikku seost. «Me oleme oma statistika põhjal üsna kindlad ja näib, et varsti saame juba ka põhjuslikkust kinnitada,» ütles Perry.

Huvitaval kombel näitasid andmed ka porno ja lahutuste vahelise seose nõrgenemist tihedalt kirikut külastavate inimeste seas.

Tulemustest hoolimata rõhutas Perry, et ta ei poolda pornograafia keelamist: «Uuringuga tahtsime lihtsalt näidata enda arvates huvitavat ja ka olulist informatsiooni. Me ei ürita kindlasti aidata kaasa mingile moraalsele pornovastasele ristisõjale. Informatsioon on alati hea ja kasulik ning ma loodan, et me saame sellesse ka panustada.»

Tagasi üles
Back