Maailma suurtes keeltes kõlavad samad sõnad ühte moodi

Paljudes keeltes seostub sõna keel "l" häälikuga ja nina "n" häälikuga.

FOTO: Danny Gys / Jan Van De Vel/Reporters

Kahe kolmandiku maailma keelte analüüs näitas, et samatähenduslikud sõnad kõlavad eri keeltes ühte moodi – isegi siis, kui keeled muidu sugugi ei sarnane.

Nii näitas USA Teaduste Akadeemia Toimetistes avaldatud uuring, kust selgus, et paljudes keeltes sisaldavad samad sõnad ühesuguseid häälikuid. Seda on keeruline hoomata, sest enamiku sõnade puhul tundub see võimatu reeglina. Võtame näiteks sõna lind: vene keeles on see ptitsa, suahiili keeles ndege ja jaapani keeles tori – sarnasus puudub. Seetõttu pole imestada, et senilevinud arvamuse kohaselt samatähenduslike originaalsõnade vahel eri perekondadest pärit keeltes sarnasusi pole (oluline on mõista, et siinkohal ei käi jutt sõnadest, mis on ühest keelest teise levinud nagu ladina või kreeka keele tüvedega sõnad).

Arvutite ja statistiliste meetodite areng võimaldab aga nüüd uurida tuhandeid keeli korraga, nii kaasati käesolevasse uuringusse üle 4000 keele ning vaadeldi, kuivõrd seal sada sagelikasutatavat sõna sarnanevad. Selliste sõnade hulka kuulub näiteks kivi, sest hoolimata keele päritolust ja asukohast on kivid kõikides kultuurides olemas.

Teadlased avastasidki, et osa mustreid kehtisid paljude keelte puhul. Näiteks sisaldab sõna keel paljudes keeltes tähti «l» või «u». Sõnas ümmargune leidub sageli «r» täht ning sõnu väike seostatakse «ee» häälikuga ning nina «n» tähega. Ehkki need mustrid ei kehtinud iga keele puhul, kordusid need päris sageli.

Kuigi avastus on põnev, ei torma uuringu autorid seostele veel seletusi pakkuma – nende andmete põhjal oleks see liiga ennatlik. Siiski on keelte uurimine põnev mängumaa, näitab seda tõsiasigi, et hiljuti näitasid keeleteadlase Jingyi Gao uuringud, et hiina ja eesti keeles kipuvad samad sõnad riimuma. 

Tagasi üles
Back