Doktoritöö: geenide tõttu keskkonnale tundlikumatel inimestel esineb sagedamini alkoholiprobleeme

Tartu Ülikooli neuropsühhofarmakoloogia nooremteadur Mariliis Vaht

FOTO: Maarjali Vaht

Inimesed, kes on geenide tõttu keskkonnale tundlikumad, kogevad alkoholiprobleeme suurema tõenäosusega.

Tellijale

Konkreetsete geenivariantide analüüs näitas, et madalama stressitaluvuse ja keskkondlikele mõjudele suurema avatusega seotud geenivariandid olid ühtlasi need, mis seondusid probleemse alko­holi­tarbimisega.  Kui aastatel 1982/1983 sündinud inimesed: kui 1980ndate lõpul sündinud noored proovisid esimest korda alkoholi keskmiselt 12–13-aastaselt, siis 1980ndate algul sündinutel jäi esimene kokkupuude alkoholiga vanusesse 13–15 eluaastat.

Nii näitas Tartu Ülikooli neuropsühhofarmakoloogia nooremteaduri Mariliis Vahti hiljuti kaitstud doktoritöö. Töös kasutatud andmed pärinesid juba 20 aastat kestnud Tartumaa laste isiksuse-, käitumise- ja terviseuuringust.

Populaarne

Tagasi üles