Tartu Ülikool hakkab taas rektorit valima, Kalm pole veel kandideerimist otsustanud

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Tänasest 20. veebruarini 2017 saab esitada kandidaate Tartu ülikooli rektori ametikohale. Rektori valimine on 30. märtsil.

Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Kandidaate võivad esitada TÜ valdkondade nõukogud, teiste Eesti ülikoolide nõukogud, Eesti teaduste akadeemia juhatus, ülikooli 15 korralist professorit ühiselt ja üliõpilasesindus.

Omaenda kandidatuuri kohta ütles praegune rektor Volli Kalm, et ise ükski kandidaat end esitada ei saa, mistõttu on tal keeruline öelda, kas ta kandideerib või ei. Kui aga keegi peaks siiski tema kandidatuuri üles seadma, siis automaatset kandideerimist see talle ei tähenda. «Ma tahan kõigepealt läbi arutada, missugused ootused uue rektori tegevusele seatakse ja kas need lähevad vähegi selles suunas, kuhu ma ise vaatan. Aga kui mind üles seatakse, siis automaatselt see küll jah-sõna ei tähenda,» põhjendas Kalm. 

Valimiskomisjoni esimehe Priit Kaasiku sõnul on rektori valimise protsess alates kandidaatide esitamisest kuni valimistulemuste selgumiseni ülikooli elus tervikuna väga eriline aeg, kuna see kõnetab otseselt kõiki ülikooli töötajaid. «Arutelude kaudu tulevad esile mitte ainult kandidaatide tugevused ja nõrkused, vaid selginevad ülikooli kui terviku arengusuunad ning samuti valukohad,» kirjeldas ta.

Eelseisvaid valimisi peab Kaasik tavapärasest erilisemateks, kuna 2016. aastast käib akadeemiline elu Tartu ülikoolis uue struktuuri järgi ja see seab ülikooli juhi valimise teistsugusesse olukorda. «Kõrgharidusruumi ja teadusrahastamise muutuste ajal ootame sisukaid ja edasiviivaid arutelusid ning kindlasti valime rahvusülikoolile parima rektori, et Tartu ülikool püsiks maailma tippkõrgkoolide seas endiselt konkurentsivõimelisena,» rääkis Kaasik.

Rektorikandidaadi esitamiseks tuleb hiljemalt 20. veebruaril 2017 kell 17 esitada kirjalikus vormis esildis koos kandidaadi tutvustusega ja kandidaadi kirjalik nõusolek paberil Tartu ülikooli peahoones akadeemilisele sekretärile või elektrooniliselt aadressile rektorivalimised@ut.ee.

Rektorikandidaatide väitluskoosolek on 9. märtsil 2017 kell 16.15 Tartu ülikooli aulas.

Rektori valib valimiskogu viieks aastaks. Valimiskogusse kuuluvad nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid ja juhtivteadurid, kelle töökoormus ülikoolis on vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogu nimekiri kinnitatakse 13. märtsi 2017 seisuga.

Valimiskogu valib rektori valimiskoosolekul, mida juhatab valimiskomisjoni esimees. Valimiskoosolek toimub 30. märtsil 2017 kell 12 ülikooli aulas.

Populaarne

Tagasi üles