Metsade kaitseks luuakse viis uut looduskaitseala

Salu- ja laanemetsade kaitseks moodustatakse riigimetsas viis uut looduskaitseala

FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Keskkonnaminister algatas riigimaadel salu- ja laanemetsade kaitseks viie uue looduskaitseala moodustamise.

«Teod on need, mis loevad ning tänasega on astutud konkreetne samm, et salu- ja laanemetsade elurikkuse hüvesid saaksid nautida ka tulevased põlved,» ütles keskkonnaminister Marko Pomerants.

Keskkonnaministri käskkirjaga algab Võru maakonnas Karisöödi, Viljandi maakonnas Kariste, Jõgeva maakonnas Kursi, Jõgeva ja Lääne-Viru maakondades Laekannu ja Pärnu maakonnas Massumetsa looduskaitsealade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja menetlus.

Kõik loodavad kaitsealadel asuvad riigimetsas. Edasise sammuna pakub Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) välja täpsustatud kaitsealade piirid ja kaitsekorrad, misjärel viib Keskkonnaamet läbi kaitse-eeskirja eelnõu menetluse.

Salu-ja laanemetsade kaitse tugevdamine oli üks keskseid küsimusi metsaseaduse muutmise arutelude käigus. Konkreetsed alad valiti riigimetsas välja Tartu ülikooli teadlaste ettepanekute kohaselt jaanuari alguses toimunud range kaitse töörühma kohtumisel.

RMK juhatuse otsusega peatati jaanuaris majandustegevus lisaks loodavatele kaitsealadele ka riigimaal hoiualadele ning kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvöönditesse jäävates salu- ja laanemetsades, kus on samuti alustatud seadusest tuleneva kaitsekorra planeerimist.

Tartu Ülikooli teadlase Asko Lõhmuse koostatud analüüsi kohaselt on salumetsade üldpindala 215 600 hektarit, millest range kaitse all on tänaseks suurusjärgus 14 000 hektarit ja erinevate meetmetega kaetakse range kaitsega veel täiendavalt u 13 500 hektarit.

Vajadus selleks tuleneb metsanduse arengukavas aastaks 2020 seatud eesmärgist parandada rangelt kaitstavate alade esinduslikkust metsatüüpide kaupa.

Tagasi üles