Uuring: lapsevanemad elavad lastetutest mitu aastat kauem

FOTO: SCANPIX

Kuigi laste kasvatamine võib mõnelgi vanemal juuksed halliks ajada, näitab statistika, et võrreldes lastetutega elavad nad siiski kauem.

Iseenesest ei ole seos laste saamise ja eluea pikenemise vahel üleliia uus – seda on näidanud juba mitmed rahvusvahelised uuringud. Ajakirjas Journal of Epidemiology and Community Health avaldatud artiklis annavad rootsi teadlased aga sellele seosele kõige tõenduspõhisema selgituse seni.

Kokku kasutati uuringus Rootsi riiklikest andmebaasidest kogutud andmeid aastatel 1911-1925 sündinud inimeste kohta. Tuli välja, et vähemalt ühe lapsega meeste puhul kasvas oodatav eluiga võrreldes samasse kohorti kuuluvate lastetute meestega 60 aasta vanuses koguni kaks aastat. Naiste puhul oli sama erienvus 1,5 aastat. Kuna valim hõlmas endas kokku 1,4 miljoni inimese andmeid, võib tulemusi pidada üsnagi robustseks ja usaldusväärseks.

Peale soo oli üheks olulisemaks eristajaks vaadeldavate inimeste perekonnaseis – üksikute (sealhulgas lahutatud ja lesestunud) meeste seas oli erinevus koguni kaks korda suurem kui abielus meeste puhul.

Uuringut juhtinud Karolinska Instituudi teadlase Karin Modini hinnangul seisneb laste eluiga pikendav mõju nende poolt vanematele pakutavas abis nii otsese põetamise ja hoolitsuse kui ka bürokraatlikes süsteemides hakkama saamise näol.

Lisaks on välja käidud ka palju teisi teooriaid. Näiteks on uuringud näidanud, et laste saamisega kaasneb naistel paljude vähitüüpide riski vähenemine. Lisaks on võimalik, et lapsevanemad on ka üldiselt tervislikumad kui lasteta inimesed.

Uuring ilmus ajakirjas Journal of Epidemiology and Community Health.

Tagasi üles
Back