Uuring: seksism on oluliselt levinum usklike ja arvutimängurite seas

Kaader Tomb Raideri ekraniseeringust.

FOTO: Paramount Pictures / BBC / Mutua / Scanpix

Uuringust selgus, et tugevamate usuliste tõekspidamistega inimesed on tõenäosemad toetama väidet, et naiste peamine eesmärk on laste tegemine ja kasvatamine.

Kes on kunagi mänginud arvutimänge teab, et naissoo kujutamine on neis tihtipeale enam kui stereotüüpne – naised on reeglina kas õrnad päästmist vajavad neidised või seksikad ihaobjektid. Kuigi mängutegijad on viimastel aastatel üritanud saavutada ka vastupidiste kuvandite loomist, on naissoo kuvandiks arvutimängudes jätkuvalt ennekõike Tomb Riderist tuntud Lara Crofti tegelaskuju.

Kuna selline naiste kujutamine on arvutimängudes juba aastaid teada, üritaski grupp prantsuse ja ameerika teadlasi teha kindlaks, kuidas sellised kuvandid mängurites kinnistuvad.

Kokku kuulus valimisse 13 520 prantsuse noort vanuses 11 kuni 19 eluaastat. Uuringu ankeedis paluti neil hinnata, kui suure osa päevast veedavad nad arvutimänge mängides või televiisorit vaadates. Lisaks küsiti ka jumalateenistustest osa võtmise sageduse ja religiooni tähtsuse kohta nende elus.

Seksistlikkuse hindamiseks paluti noortel hinnata nelja punkti skaalal nõustumist väitega: «Naise peamine eesmärk on laste tegemine ja nende kasvatamine.»

Küsimustiku tulemused korrigeeriti vastajate sotsiaalmajandusliku staatusega, kuid isegi võimalike kallutavate faktorite eemaldamise järel näitasid need, et videomängudel ja väites kirjeldatud seisukohaga nõustumisel on tugev seos. Veelgi tugevamaks seksismi indikaatoriks osutus aga religioossus. Kuigi usundi mõju seksismile ei olnud peamine uurimisküsimus, klapib selline tulemus siiski ka varasemate uuringutega.

«Religioossuse ja seksismi vaheline seos oli kolm korda tugevam kui videomängude ja seksismi oma,» kirjutasid teadlased oma ajakirjas Frotiers in Psychology ilmunud artiklis.

Videomängude osas on aga vara lõplikke järeldusi teha. Kuigi selle uuringu tugevuseks oli väga suur valim, piirduti selle teema lahkamisel vaid ühe küsimusega, lisaks tasub olla ettevaatlik enese hindamise põhjal tehtud järeldustega. Lisaks näitas 2015. aastal läbi viidud saksa uuring videomängude ja seksismi seose osas täiesti vastupidist seost.

Uuring ilmus ajakirjas Frontiers in Psychology.

Populaarne

Tagasi üles