59 Eesti teadlast pääses maailma enimtsiteeritud teadlaste hulka

Tartu Ülikool.

FOTO: Margus Ansu

Viimase paari aasta jooksul on jõuliselt kasvanud maailma 1% enimviidatud teadlaste hulka kuuluvate Tartu ülikooli teadlaste arv. Kokku on tabelis 59 Eesti teadlast. 

Ühe hinnatuma teadusajakirjade andmebaasi, Clarivate Analytics (Essential Science Indicators - ESI) ülevaate põhjal kuulub 42 Tartu ülikooli teadlast maailmas kõige enam tsiteeritud publikatsioonidega autorite hulka. 

Clarivate Analytics (endise Thomson Reuters) ESI statistika puhul arvestatakse mõjukuse hindamisel artiklite ning viidete arvu. Viidete hulga heaks näitajaks on see, kui palju kellegi viidatavus ületab vastava valdkonna 1% künnise.

«Üheks põhjuseks, miks järjest enam teadlasi jõuab 1% hulka, võib olla ka loomulik andmebaaside ja kogu virtuaalse maailma kasv. Nimelt jõuab meie igapäevaselt üha rohkem virtualiseeruvas (teadus)maailmas aina suurem hulka publikatsioone suurtesse erinevaid erialasid koondavatesse andmebaasidesse. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga, jõuab igal aastal rohkem kui pool miljonit publikatsiooni enam andmebaasi, mis tähendab ka seda, et tsiteeringute arv kasvab,» selgitas kasvu tagamaid TÜ bibliomeetria spetsialist Kalmer Lauk.

«Nende andmete põhjal, mida oleme ise kogunud, saame näiteks öelda, et 2012. aasta jaanuaris oli ESIs 568 Tartu ülikooli teadlaste kirjutatud keemia valdkonna publikatsiooni, kuid 2017 jaanuaris oli samast valdkonnast juba 845 artiklit. Sarnane kasv on kõigis TÜ valdkondades,» rääkis TÜ psühholoogia instituudi juhataja Jüri Allik, kes tõdes, et tegelikult on väga motiveeriv ka teadmine või teadmatus sellest, kui paljud meie teadlased on 1% lähedal ehk kuuluvad praegu näiteks 2% või 3% hulka.

Üle poole Eesti teaduspublikatsioonidest avaldavad Tartu ülikooli teadlased. Viidatumad teadusvaldkonnad, kus Tartu ülikooli teadlased on 1% parimate hulka jõudnud, on järgmised:

keskkonnateadus ja ökoloogia,

taime- ja loomateadus,

molekulaarbioloogia ja geneetika,

psühhiaatria ja psühholoogia,

arvutiteadused,

füüsika,

farmakoloogia ja toksikoloogia,

bioloogia ja biokeemia,

kliiniline meditsiin,

üldine sotsiaalteadus,

keemia,

neuro- ja käitumisteadused.

Populaarne

Tagasi üles