ÜRO uuring avaldas karmi reaalsuse: Lähis-Ida mehed ei kavatsegi naisi vabaks lasta

FOTO: Philippe Lissac / Godong / Scanpix

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika mehed püsivad truud traditsioonilistele väärtustele, selgub värskest ÜRO uuringust.

Uuringus osales ligi 10 000 meest ja naist Egiptusest, Liibanonist, Marokost ja Palestiinast. Muuhulgas ilmnes sellest ka suurel määral koduvägivalla ja soolise ahistamise juhtumeid, vahendab Reuters.

Küsitletud meestest kaks kolmandikku nõustusid väitega, et naise peamine roll peaks olema majapidamise eest hoolitsemine. Naistest pidas seda oma peamiseks kohustuseks ligi kolmandik.

Uuring valmis ÜRO naisteagentuuri ja rahvusvahelise soolist võrdõiguslikkust propageeriva organisatsiooni Promundo koostöös. Promundo peadirektori Gary Barkeri sõnul on uuringus üllatav ja muret tekitav, et Maroko, Palestiina ja Egiptuse noorte arusaamad soorollidest ei erine kuigi palju vanemate põlvkondade omadest.

«Igal pool mujal, kus me selle uuringu läbi viinud oleme, on noored mehed väljendanud progressiivsemaid vaateid kui nende isad ja vanemad põlvkonnad. Siin see aga niimoodi ei olnud,» ütles Barker.

Tööhõive võimaluste küsimustest selgus, et ligi kolmveerand meestest pooldas seisukohta, et meestel peaks olema eelistatud ligipääs töökohtadele. Seda seisukohta pooldas ka umbes sama suur osa küsitletud naistest.

«Patriarhaalset ühiskonnakorraldust ei toeta mitte ainult mehed, vaid ka naised,» ütles Promundo teadur Shereen El Feki.

Uuritud piirkond paistab rahvusvaheliselt silma ka sellega, et seal on maailma kõige madalam naiste tööhõive protsent – naistest käib tööl vaevu veerandik.

Lisaks soolisele ebavõrdsusele tuli uuringust välja ka ülejäänud maailmaga võrreldes suurem koduvägivalla esinemine – Egiptuses tunnistas abikaasavastast vägivalda koguni 45 protsenti meestest. Maailma keskmine näitaja jääb samas vahemikku 8 kuni 17 protsenti.

Avalikus ruumis toimuvat soolist ahistamist on uuringu tulemuste järgi kogenud 40 kuni 60 protsenti piirkonna naistest.

Uuringuga saab lähemalt tutvuda siin.

Tagasi üles
Back