Täna ajaloos 15.06: võeti vastu Eesti Vabariigi esimene põhiseadus

Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastu võtnud Asutav Kogu «Estonia» sisehoovi rõdul 1919. aastal.

FOTO: Eesti Filmiarhiiv

1920  – Asutav Kogu võttis vastu Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse.

Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920. aastal. Jõustuma hakkas see sama aasta detsembris.

Erinevalt 1934. ja 1938. aasta põhiseadustest ei korraldatud selle kehtestamiseks rahvahääletust. Sellest hoolimata on 1920. aasta põhiseadust iseloomustatud väga demokraatliku põhikorra aktina.

1920. aasta põhiseadus tugines võimu koondamise põhimõttele ühekojalise Riigikogu kätte. Riigipead ei olnud, rahvusvahelises õiguses ettenähtud riigipea ülesandeid täitis valitsuse juht riigivanem.

15. juuni sündmused Eestis:

1701 – Rootsi kuninga Karl XII vägi lahkus Eestist.

1882 – Jaak Järve väljaandel ilmus ajalehe Virulane esimene number.

1930 – avati Paide staadion.

1932 – valitsus asutas sihtasutuse Eesti Lastekaitse.

1936 – plahvatus Männiku laskemoonalaos nõudis 60 ohvrit.

1946 – Kohtla-Järve ja Kiviõli said linna staatuse.

1969 – Tartus algas juubelilaulupidu.

1982 – EKP Keskkomitee Büroo võttis vastu otsuse «Kodanliku televisiooni poolt vabariigi elanikkonnale avaldatava mõju tõkestamise abinõudest».

1990 – Edgar Savisaar kohtus Madalmaade kuninganna Beatrix'iga.

2004 – Viljandimaal möllas tornaado.

Ja maailmas: 

1215 – Inglise kuningas John Maata andis välja Magna Charta, mis piiras kuningavõimu Inglismaal.

1520 – paavst Leo X kuulutas Martin Lutheri teesid ketserlikuks.

1526 – Liivimaa seisused kuulutasid Volmari maapäeval Wolter von Plettenbergi Liivimaa kõrgemaks valitsejaks.

1844 – Charles Goodyear patenteeris kummi vulkaniseerimise.

1866 – Preisimaa alustas sõjategevust Austria vastu.

1919 – toimus esimene lend üle Atlandi ookeani, kokpitis istusid inglased J.W. Alcock ja A. Whitten, lend kestis 16 tundi ja 12 minutit.

1922 – algas Haagi konverents, mille päevakorras oli teiste riikide pretensioonid Venemaa võlgade ja välisvara suhtes.

1940 – Punaarmee okupeeris Leedu.

1945 – Rootsi valitsus lubas NSV Liidule välja anda 168 Rootsi põgenenud Baltimaade sõdurit.

1954 – Baselis asutati Euroopa Jalgpalliassotsiatioonide Liit – UEFA.

1994 – Iisraeli ja Vatikani vahel seati sisse täielikud diplomaatilised suhted.

Populaarne

Tagasi üles