Täna ajaloos 14.08: Churchill ja Roosevelt sõlmisid kokkuleppe, mis puudutas ka Eestit

Franklin D. Roosevelt ja Winston Churchill Atlandi harta allkirjastamisel.

FOTO: Wikimedia Commons

1941 – USA president Franklin Delano Roosevelt ja Suurbritannia peaminister Winston Churchill kirjutasid alla Atlandi hartale.

Kokkulepes pandi paika Teise maailmasõja edasised eesmärgid ja sõjajärgse maailmakorralduse põhimõtted. 

Harta, milles muuhulgas kõneldi ka sõjaeelsete piiride taastamisest ja rahvaste enesemääramisõigusest, näis pakkuvat teatud garantiisid Eestilegi.

NSV Liidul õnnestus mõne aja pärast lääneliitlastelt välja pressida aga see, et põhimõte ei kehtiks Molotov-Ribbentropi pakti tulemusel NSV Liiduga liidetud aladele. Balti riikidele tähendas see sõja lõppedes taas NSVL võimu alla minemist. Baltimaad olid ainsad riigid, kelle iseseisvust ei taastatud.

14. augusti sündmused Eestis: 

1891 – Postimees hakkas ilmuma päevalehena.

1914 – Esimese maailmasõja algus. Kogu sõja jooksul mobiliseeriti üle 100 000 eestlase.

1936 – Pirital tähistati sealse kloostri asutamise 500. aastapäeva.

1940 – moodustati Põllumajandussaaduste Kokkuostu Komitee.

1996 – erukindral Aleksander Einseln ning riigikogu liikmed Arnold Rüütel ja Enn Tarto tegid ühisavalduse, milles nõudsid Balti Julgeoleku Pakti sõlmimist kaitseks võimaliku Venemaa agressiooni vastu.

2004 – Tallinnas toimus Eesti ja ühtlasi ka Baltimaade esimene LGBT+ paraad.

Ja maailmas: 

1196 – suri piiskop Meinhard. Esimene Liivimaa piiskop maeti Üksküla kirikusse, kust tema põrm hiljem (tõenäoliselt 1380. aastal) viidi Riia toomkirikusse. Teistel andmetel suri piiskop Meinhard sama aasta 11. oktoobril.

1842 – lõppes teine seminolide sõda, indiaani rahvas küüditati Floridast Oklahomasse.

1900 – bokserite ülestõusu käigus okupeerisid lääneriikide ja Jaapani väed Pekingi.

1934 – Ameerika Ühendriikides toimetati San Francisco lahes asuvale Alcatrazi saarele asutatud range režiimiga vanglasse esimesed 53 kinnipeetut.

Populaarne

Tagasi üles
Back