Küsimust ajaloost: kas Saksamaal kehtib veel mõni Hitleri valitsusajal tehtud seadus?

Adolf Hitler

FOTO: Scanpix

Õigussüsteem kujuneb riigis enamasti pika aja jooksul. Pärast Kolmandat Reichi (1933-1945) ehk Adolf Hitleri juhitud natsionaalsotsialistliku diktatuuri purunemist tuli Saksamaal aga suures osas nullist alustada.

Pärast Hitlerit tühistati Saksamaal Teise maailmasõja võitjariikide kontrollimisel kõik õigusaktid, mis võiksid toetada natside poliitikat või nende ülemvõimu säilimist.

Mõni Hitleri valitsusajal tehtud seadus jäi aga kehtima – need ei olnud natsiideoloogiaga aga üldse seotud. Näiteks laenuseadus (1934) ja energiaseadus (1935). Antud seadused on jõus veel ka tänasel päeval, muidugi on neile tehtud aga hulgaliselt parandusi ja uuendusi.

Ka Saksamaa kodakondsusseadus on muudetud kujul jäänud püsima tänase päevani. See kehtib juba 1913. aastast saati.

Seega päris nullist pärast Kolmanda Reici purustamist ei alustatud. Mõned asjad Saksamaa praegusest seadustikust pärinevad nii Hitleri ajast kui ka eelmise sajandi algusest. 

Allikas: History Extra

Tagasi üles