Täna ajaloos 14.10: Nikita Hruštšov kukutati ametist, pulti sai Brežnev

Nikita Hruštšov.

FOTO: Wikimedia Commons

1964 – NLKP KK esimene sekretär Nikita Hruštšov kukutati ametist, tema asemel sai uueks esimeseks sekretäriks Leonid Brežnev.

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee esimene sekretär/peasekretär oli Nõukogude Liidus kõrgeim parteiline ja poliitiline ametikoht. Pärast Stalini surma 1953. aastal valiti senine Keskkomitee sekretär Nikita Hruštšov Keskkomitee esimeseks sekretäriks.

1964. aastal korraldasid aga Hruštšoviga rahulolematud kommunistliku partei ladviku liikmed Leonid Brežnev, Juri Andropov riigipöörde ja kukutasid ta 1964. aasta NLKP KK oktoobripleenumil. Partei- ja riigijuhiks sai tema endine liitlane Leonid Brežnev.

Hruštšov elas oma viimased aastad sisuliselt koduarestis. Kuni Mihhail Gorbatšovi valitsemise alguseni oli ta ametlikult maha vaikitud.

14. oktoobri sündmused Eestis:

1919 – Konstantin Pätsi ettepanekul määras Asutav Kogu Riigikohtu asukohaks Tallinna; see otsus leidis täitmist alles 1935. aastal.

1941 – Saksa vägede dessant maabus Hiiumaal.

1988 – Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja EKP Keskkomitee ühismäärusega kästi rajada suhted väliseestlastega üldinimlike printsiipide alusel, arendada igakülgselt kultuuri- ja majandussidemeid, mis soodustaks murrangut väliseestlaste teadvuses ning aitaks kaasa usalduse tekkimisele Eesti oleviku ja tuleviku suhtes NSV Liidu koosseisus.

1991 – Eesti sai UNESCO liikmeks.

Ja maailmas:

1793 – Marie-Antoinette astus revolutsioonikohtu ette.

1813 – Baieri kuulutas sõja Prantsusmaale.

1920 – Soome kodusõda: Soome ja Nõukogude Venemaa sõlmisid Tartu rahulepingu.

1964 – NLKP KK esimene sekretär Nikita Hruštšov kukutati ametist, tema asemel sai uueks esimeseks sekretäriks Leonid Brežnev.

Populaarne

Tagasi üles