Täna ajaloos 1.11: jõustus leping, mis pani aluse Euroopa Liidule

FOTO: Peeter Kümmel/Sakala/Scanpix

1993 – jõustus Maastrichti leping.

Euroopa integratsiooni alguseks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamist 1951. aastal ning Rooma Lepingute sõlmimist 1957. aastal Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Rangemalt võttes rajati Euroopa Liit aga 1992. aastal Maastrichti lepinguga.

Maastrichtis lepiti kokku nn kolme samba poliitikas: esimeseks sai majanduskoostöö, mida laiendati senisest (Euroopa Ühenduses toimunust) veelgi; teiseks ühine välis- ja julgeolekupoliitika ning kolmandaks õigus- ja siseküsimustealase poliitika sammas.

1. novembri sündmused Eestis:

1924 – registreeriti osaühisus «Raadio Ringhääling».

1931 – avati Tartu–Petseri raudtee.

1932 – Riigikogu kinnitusel asus ametisse Konstantin Pätsi neljas valitsus.

1941 – Teine maailmasõda. Eestis alustasid tööd koolid.

1944 – Teine maailmasõda. Saksamaal Neuhammeris taasformeeriti 20. Eesti diviis.

1993 – taas hakkas tegutsema vaba notariaat[1]. Tallinnas vannutati ametisse esimesed notarid.

1994 – Venemaa kodakondsuskomisjoni juht Abdulah Mikitajev andis välja avalduse, kus peeti ülekohtuseks ja seadusvastaseks, et u 600 000 Lätis ja 300 000 Eestis elavat muulast jäeti ilma õigusest saada vabalt elukohamaa kodakondsus.

1994 – valitsus andis toetuse seaduseelnõule, milles Estonia laevahukus kadunuks jäänuid tunnistati surnuks.

2003 – Eesti sõdurid Iraagis: neli sõdurit said Bagdadis an-Maria turul rünnakus haavata.

Ja maailmas:

1512 – esimest korda näidati avalikkusele Michelangelo freskosid Sixtuse kabeli laes.

1814 – avati Viini kongress.

1894 – pärast Aleksander III surma sai Venemaa keisriks Nikolai II.

1911 – Itaalia-Türgi sõjas heideti esimest korda lennukilt pomm.

1922 – viimane sultan Mehmed VI loobus võimust.

1923 – Bruno Lucander asutas ettevõtte Aero O/Y, mis sai Finnairi eelkäijaks.

1952 – USA õhkis Elugelabi saarel Eniwetoki atollis esimese vesinikupommi.

1963 – avati Arecibo observatoorium Puerto Ricos, kus paikneb kõigi aegade suurim raadioteleskoop.

1993 – jõustus Maastrichti leping.

1998 – Euroopa Inimõiguste Kohus hakkas tegutsema alalise kohtuna.

2001 – Salemi nõiaprotsessid: USA kohus tunnistas järeltulijate nõudel süütuks viimased 17. sajandil Massachusettsis Salemis nõidadeks kuulutatutena hukatud.

Populaarne

Tagasi üles