Lahkus Eesti ajaloolane Karl Siilivask

Karl Siilivask

FOTO: Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia teatas kurbusega, et üks akadeemia kauaaegsemaid liikmeid, ajaloolane Karl Siilivask lahkus 18. novembril 2017 meie seast 91. eluaastal.

Karl Siilivask sündis 20. jaanuaril 1927. aastal Võrumaal õpetajate peres. Sõjasündmuste tõttu oli ta koolitee keerukas ja katkendlik ning lõputunnistuse sai ta 1945. aastal Tallinna 9. keskkoolist.

Juba esimestel ülikooliaastatel sidus ta end teadusega Üliõpilaste Teadusliku Ühingu kaudu. Suur osa tema elust on seotud Tartu Ülikooliga. 1951. aastal lõpetas Karl Siilivask seal ajaloo osakonna, 1954 kaitses samas teaduste kandidaadi väitekirja ja 1968 doktoriväitekirja. Peaaegu veerand sajandit (1969–1992) oli ta Tartu Ülikooli professor ning kokku seitse aastat ajaloo- ja keeleteaduskonna ning ajalooteaduskonna dekaan.

Kümme aastat (1974–1983) juhtis Karl Siilivask Eesti Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituuti ning 1977. aastal valiti ta akadeemikuks ajaloo alal.

Oma teadustöös keskendus akadeemik Karl Siilivask meie ajaloo ühele keerukaimale ja ühiskondlikult ning poliitiliselt äärmiselt tundlikule perioodile 19. ja 20. sajandil. Keeruline saatus ja aeg panid suurele osale tema loomingust oma pitseri. Rohkem kui 200 teadustöö (sh ligikaudu 40 monograafia) ja hulga ajalooõpikute seas on aga mitmed monumentaalsed jääva väärtusega tööd nagu «Tartu Ülikooli ajalugu 1632–1982», mille initsiaator ja kolme köite vastutav toimetaja ta oli.

Tema eestvedamisel koostati esimene nõukogudeaegne Eesti ajaloo õpik IX–XI klassile (Tallinn 1959), mis võimaldas hakata üldhariduskoolis eesti ajalugu süsteemsemalt õpetama ning mille tonaalsus erines oluliselt tolleaegsest stalinistlikust ajalookäsitlusest.

Akadeemik Karl Siilivask on üks eesti teadusajaloo dokumenteerimise ja lahtimõtestamise algatajaist, selle töö pikaaegne eestvedaja ning innukas kaasaitaja teadusajaloo kui teadusdistsipliini sünnile. Kolmkümmend aastat (1974–2004) oli ta Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühenduse esimees ning kaksteist aastat (1991–2003) Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Balti Assotsiatsiooni asepresident ja president.

Akadeemik Siilivask demonstreeris, et ka piiratud tingimustes ja tugeva ideoloogilise surve all saab teha olulisi asju. Suuresti tema pingutuste tulemusena materialiseerus praeguseks rohkem kui 30-köiteline sari «Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi». Tema töö kajastub seeriakogumikes nagu «Teaduslugu ja nüüdisaeg», «Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist» ning Balti teadusajaloo konverentside materjalid (a-st 1977 Historiae Scientiarum Baltica). Tema kui peatoimetaja käe all ilmusid «Eesti teaduse biograafilise leksikoni» esimesed köited.

Kolleegid mäletavad akadeemik Karl Siilivaske kui sümpaatset inimest ja julget teadusjuhti, kes ei kohkunud vajadusel tagasi bürokraatlike ja ideoloogiliste normide eiramisest. Kindlasti mängis selles oma osa pikka aega kestnud spordiharrastus ning innustumine kergejõustikust, tennisest ja suusatamisest. Akadeemikule vääriliselt on ta osalenud ka Tartu–Kääriku suusamaratonil. Parimaks lõõgastuseks pidas ta aga head kuuma sauna.

Akadeemik Karl Siilivask saadetakse viimsele teekonnale 25. novembril 2017 kell 13 Tartu krematooriumi suurest saalist.

Tagasi üles