Selgusid 2018. aasta riigi teaduspreemiate nominendid

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Täna selgusid 2018. aasta riiklike teaduspreemiate nominendid. Preemiate kätteandmine toimub 20. veebruaril.

Kahele preemiale pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (elutööpreemia) on esitatud: Mall Hiiemäe, Mihkel Kaljurand, Agu Laisk, Anne Luik, Tõnis Pehk, Raimo Pullat, Enno Reinsalu.

Preemiale vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest on esitatud:

Ahto Buldas – E-ühiskonna alustehnoloogiad

Andres Metspalu – Maailmas ainulaadse andmekogu ning teadusinfrastruktuuri – Eesti Geenivaramu – idee algatamise, biopanga loomise ja elluviimise ning pikaajalise eduka eestvedamise eest

Aastapreemiate määramiseks on esitatud kaheksas teadusvaldkonnas järgmised ettepanekud:

Täppisteadused

Dan Hüvonen – Kvantmagnetite korrapäratus, dünaamika ja kriitilisus

Ülle Kotta – Algebralised meetodid matemaatilises juhtimisteoorias

Arvet Pedas – Murrulist järku tuletistega diferentsiaalvõrrandite ja nõrgalt singulaarsete integraalvõrrandite lahendite siledus ja tükiti polünomiaalne aproksimatsioon

Vahur Zadin – Elektriliste läbilöökide, nende tekkepõhjuste ning emissioonivoolude uurimine kõrgetes elektriväljades olevatel metallpindadel

Sergei Vlassov – Üksikute nanostruktuuride tribomehaaniliste omaduste määramine reaalajas

Keemia ja molekulaarbioloogia

Angela Ivask – Nanosuuruses osakeste ja rakkude vastasmõjud ja nende roll nanomeditsiinilistes rakendustes

Tanel Tenson (kollektiivi juht), Vasili Hauryiliuk, Arvi Jõers, Niilo Kaldalu, Karin Kogermann, Ülo Maiväli, Marta Putrinš – Antibiootikumide toime ja resistentsuse mehhanismid

Tehnikateadused

Irina Hussainova – Hierarhilise struktuuriga multifunktsionaalsed hübriidmaterjalid tööstuslikuks läbimurdeks

Jarek Kurnitski – Liginullenergiahoonete süsteemipiirid ja tehnilised lahendused

Peeter Laud – Privaatsus – tehnikad ja analüüsid

Vahur Oja – Keemiatehnilised arendused toetamaks põlevkivi säästvat väärindamist

Jaan Raik (kollektiivi juht), Gert Jervan, Artur Jutman, Maksim Jenihhin – Usaldusväärsete arvutisüsteemide projekteerimismeetodid ja arhitektuurid

Väino Sammelselg, Jaan Aarik, Jekaterina Kozlova, Lauri Aarik, Maido Merisalu – Õhukesed kaitsekatted ja tehnoloogiad nende valmistamiseks

Marina Trapido (kollektiivi juht), Anna Goi, Niina Dulova, Marina Kritševskaja – Kaasaegne keskkonnatehnoloogia orgaaniliste mikrosaasteainete eemaldamiseks

Jaak Truu – Uute mikroobsetel protsessidel põhinevate keskkonnatehnoloogiate arendamine

Arstiteadus

Jaak Jürimäe – Laste kasvu ja arenguga seotud aspektid puberteediperioodil: longitudinaaluuringud

Ana Rebane – MikroRNA-d kroonilistes immuunsüsteemi haigustes

Joel Starkopf ja Annika Reintam Blaser – Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiivravi haigetel

Anneli Uusküla – HIV levik ja leviku tõkestamine: tõenduspõhisus praktika alusena

Margus Viigimaa – Arteriaalse hüpertensiooni diagnostika ja ravi tehnoloogilised innovatsioonid

Geo- ja bioteadused

Ülo Niinemets – Taimede fotosünteesi kohanemise ja kohastumise mehhanismid: lehestikugradientidest globaalsete mustriteni

Helje Pärnaste – Enam kui poole miljardi aasta vanuse liitsilma struktuuri ja funktsiooni uurimine

Toomas Tammaru ja Tiit Teder – Võrdlevad uurimused putukatel: evolutsioonilisest ökoloogiast praktilise looduskaitseni

Siim Veski (kollektiivi juht), Anneli Poska, Triin Reitalu – Uudne perspektiiv õietolmu analüüsis: värske lähenemine mineviku kliima, inimese ja taimkatte seostele

Põllumajandusteadused

Rein Drenkhan – Invasiivsete dendropatogeenide varajane tuvastamine ja levikuanalüüs

Aveliina Helm − Poollooduslike rohumaade ökoloogia, majandamine ja taastamine põllumajandusmaastikes

Eve Runno-Paurson – Kartulikasvatusele oluliste patogeenide uuringud: kartuli-lehemädaniku tekitaja populatsioonid Baltikumis ja kuivlaiksuse suurenenud roll kartulipõldudel

Eve Veromann (kollektiivi juht), Luule Metspalu, Külli Hiiesaar, Enno Merivee – Keskkonnasäästlikud strateegiad integreeritud taimekaitses 2014-2017

Sotsiaalteadused

Andrey Makarychev – Venemaa, Euroopa Liit ja nende ühised naabrid: poliitilised diskursused ja kultuurilised representatsioonid

René Mõttus – Isiksuse teooria ja individuaalsete erinevuste elulised tagajärjed

Ringa Raudla – Riigi rahanduse arengud ja väljakutsed kriiside ajal ja nende järgselt Eestis ning Euroopas

Priit Vahter – Teadmiste siire ja ettevõtete koostöötegevus innovatsiooni ning tootlikkuse tegurina

Humanitaarteadused

Epp Annus – Nõukogude süsteemi kui postkolonialismi praktika uudse kultuuriteoreetilise käsitluse eest

Martin Ehala – Identiteedi märgiteooria välja töötamine Eesti keelekeskkonna uuringute põhjal

Aado Lintrop – Eesti ja soome-ugri rahvaluule ja -usundi uurimise eest

Ahti-Veikko Pietarinen – Loogika, vaim ja tähendus: Uurimusretked märkide maal

Rein Raud – Kultuuriteoreetilised uurimused

2017. aasta teaduspreemiate laureaadid

Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said akadeemik Enn Tõugu ja akadeemik Gennadi Vainikko.

Aastapreemiad:

Täppisteadused: Elmo Tempel, tööde tsükli "Galaktilised filamendid kosmilises võrgustikus" eest;

Keemia ja molekulaarbioloogia: Mait Metspalu, Toomas Kivisild, Luca Pagani, Monika Karmin, Lauri Saag, Richard Villems, tööde tsükli "Inimkonna geneetilise varieeruvuse olemus ja kujunemine“ eest;

Tehnikateadused: Marlon Gerardo Dumas Mehjivar, uurimistöö "Äriprotsesside andmekaeve teooria" eest;

Arstiteadus: Tambet Teesalu, teadus-arendustöö "Kullerpeptiidide väljatöötamine sihtmärgistatud vähiraviks" eest;

Geo- ja bioteadused: Olev Vinn, tööde tsükli „Fanerosoikumi selgrootute paleoökoloogia ja biomineralisatsioon“ eest;

Põllumajandusteadused: Kalev Jõgiste, (kollektiivi juht), Marek Metslaid, Kajar Köster, teadustöö "Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel" eest;

Sotsiaalteadused: Lauri Mälksoo, tööde tsükli "Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest" eest;

Humanitaarteadused: Heiki Valk, tööde tsükli "Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur" eest.