Andres Koppel: kõigi Eesti teadlaste pingutused on autasu väärt

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees ökoloog Andres Koppel

FOTO: Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimeest Andres Koppelit austab president Valgetähe III klassi ordeniga. Ökoloogi taustaga Andres Koppel on aastakümneid tegutsenud Eesti teadus- ja haridusmaastikul.

Koppeli sõnul on Eesti teadlaskond väga läbi põimunud ning kõigi Eesti teadlaste töö toetub õpetajate ja kolleegide pingutustele. Uudist lugedes ei uskunud Koppel oma silmi, pidades teenetemärgi saajat oma võimalikuks nimekaimuks. Koppel tõstis vestluses Postimehega esile Eesti teadlaste ühiseid jõupingutusi, ilma milleta Eesti teadust olemas poleks.

Ökoloogina on Koppel traditsioonilise metsamajanduse pooldaja. Tema sõnul on mets Eesti riigi suurim ja tähtsaim maavara, lõviosa viljakast pinnasest on Eestis metsa all. Koppel kiidab traditsioonilist ja tagasihoidliku metsamajandust. Suuri metsaalasid puudutavate projektidega, nagu planeeritav tselluloositehas Emajõe vesikonnas, ei nähta Koppeli sõnul piisavalt vaeva. Sääraseid ettvõtmisi läbi viies peavad arendajad rohkem uurima oma tegude võimalikke tagajärgi. Koppeli hinnangul jäävad arengukavad ja uued projektid kahjuks liiga tihti põhjalike taustuuringuteta.

Populaarne

Tagasi üles