Ehmatav avastus: maailmas polegi enam metsikuid hobuseid alles

Kaks Pržewalski hobust Belgias

FOTO: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Viimasteks metsikuteks hobusteks peetud Pršewalski hobused polegi üldse nii looduslähedased kui seni arvatud. Hobuste genoomi uurides selgus, et Pršewalski hobused pärinevad inimese kodustatud loomadest.

Kõik ligi kahest tuhandest tänapäeval elavast Pržewalski hobust pärinevad eelmise sajandi alguses ellu jäänud viieteistkümnest isendist. Aasia rohtmaadelt pärinevat liiki on peetud viimaseks looduslikult arenenud hobuslaste alamperekonna esindajaks.

Geneetikud võrdlesid elavate Pržewalski hobuste genoomi muistse botai rahva säilmete seast leitud kodustatud hobuste genoomiga ning avastasid, et tänapäevased Pržewalski hobused on botaide kodustatud loomade järeltulijad. Uuring ilmus ajakirjas Science.

Botai inimesed olid teadaolevalt esimene rahvas, kes hobuse 5 500 aastat tagasi kodustas. Arheoloogilistele leidudele tuginedes arvatakse, et pärast hobuse kodustamist jäid nomaadlikud botaid tänapäeva Kasahstani aladele paikseks. Näib, et botaid elasid eranditult hobuseliha ja piima dieedil millele pakkus väikest vaheldust koriluse teel omandatud taimne toit.

Hobustel oli botaide kultuuris arvatavasti väga tähtis rituaalne roll. Peaaegu kõik leitud hobusekoljud olid maetud koonuga kagu suunas, sügisese päikesetõusu poole. Tänase päevani veristatakse hobuseid sügiseti, mil nende liha on kõige rasvasem.

Uuringu kaasautor Sandra Olsen peab sellist matmisviisi kaunis märkimisväärseks. «Vanade indoeuroopa rahvaste uurimises peetakse hobuseid ning päikest omavahel rituaalselt seotuks. Kui ka botaide kultuuris oli seos hobuste ja päikese vahel, siis on võimalik, et nad kuulusid varajasse indoeuroopa maailma,» rääkis Olsen.

Pržewalski hobused on siiski vaid metsistunud liik, mitte tõeliselt metsik hobune. Olseni oletuste järgi pärinesid metsistunud hobused botaide karjaloomadest, kes inimeste juurest tagasi loodusesse põgenesid.

Kuigi zooloogiavälisest vaatepunktist pole metsikul loomal ja metsistunud loomal väga suurt vahet on see uudis ehmatav ja väheke ka kurvastav Pržewalski hobuste uurijatele. Nagu Põhja-Ameerika mustang, kes põlvneb hispaania kolonistide toodud hobustest, pole Pržewalski hobune metsik liik. Tuleb tõdeda, et tõeliseid metsikuid hobuseid enam pole.

Tagasi üles
Back