Koolitarkus eksib: inimesed jõudsid Ameerikasse mööda veeteid

Buffalo ülikooli doktorant Alia Lesnek Aleksandri saarestikus kivisid dateerimas

FOTO: Jason Briner

Tuttav teooria, et Ameerika asustati inimeste poolt, kes ületasid jalgsi tänaseks mere alla vajunud Beringi maasilla, võib osutuda valeks. Uuringud Alaska Aleksandri saarestikus näitavad, et jää lahkus rannalt varem kui arvati ning inimesed võisid liikuda hoopis rannikut mööda.

Aleksandri saarestik Kagu-Alaskas vormiti jää lahkumise poolt. Saared on kaetud rändrahnudega ning liustike liikumise poolt voolitud maastikuga. Võttes kivimitest proove said geoloogid võrdlemisi täpselt määratleda, millal kivim jää alt vabanes. Kui liustik taandub, jääb mulla- ja taimkatteta põhjakivim otse päikeselt ja ilmaruumist tuleva radiatsiooni kätte. Radiatsioon mõjutab kivimite pealmise kihi keemilist koostist ning seda analüüsides saavad teadlased kindlaks teha, millal jää lahkus. Aleksandri saartel toimus see tunduvalt varem kui seni arvati, 17 000 aastat tagasi.

Ajakirjas Science Advances avaldatud teadustöö autorid kõrvutasid kivide analüüsi lähistel koopast leitud hülge luudega, mis on samuti 17 000 aastat vanad. Kaks daatumit üheskoos näitavad, et jää kadudes võttis elusloodus Alaska ranniku kiiresti üle ning ilmselt pidi juba paarkümmend aastat pärast jääd rannikuala tänaseid tundraid meenutama. Kus on taimi ja loomi, seal on ka sööki, mis toetab teooriat, et inimesed liikusid mööda rannikut paatidega lõuna poole.

Võimalus mööda merd minna veel ei tähenda, et sääraselt ka tehti. Kuid viimaste aastate leidude põhjal võib arvata, et maad mööda minek võinuks olla sootuks võimatu. Mandrilt lahkus jää tunduvalt hiljem kui rannikult ning seal poleks olnud vajalikul ajal inimeste rändeks vajalikku toidust, sest elusloodus puudus. Samuti on Tšiilist ja Floridast leitud inimtegevuse jälgi mis on lausa 14 500-15 000 aastat vanad.

Geoloogiline uurimus näitas, et veetee avanes täpselt sobival ajal inimese rännakuks mööda Ameerika rannikut. Kuigi see võib olla ka kokkusattumus, peavad uuringu autorid tõenäoliseks, et Ameerikat asustasid üksteise järel mitu rändelainet. Esimene liikus mööda värskelt jäävabaks saanud rannikuid ning teine järgnes hiljem mööda maad.

Populaarne

Tagasi üles