Tänaseks oleme tarbinud enam ressursse kui Maa suudab 2018. aastal taastoota

Pilt on illustreeriv.

FOTO: Rolf Zoellner / imago/epd/Scanpix

Maailma riigid ammendasid 2018. aastal aastaga taastuvad loodusressursid juba 1. augustiks - varem kui iial varem, teatas Maailma Looduse Fond (WWF).

Seega elab maailm ülejäänud aasta, kasutades ressursse «võlgu». Iga aasta nihkub «ökoloogilise võla päev» varasemaks ja varasemaks: 2000. aastal oli see oktoobri alguses             , 2013. aastal 20. augustil. Praegu tarbib inimkond ressursse keskmiselt 1,7 rohkem kui loodus neid taastada suudab. Võrreldes 2017. aastaga on päev aga vaid päeva jagu kiiremini kätte jõudnud – mullu jõudis inimkond ressursside ületarbimiseni 2. augustil.

Mõttega tähistada ökoloogilise võla päeva tuli välja vabaühendus Global Footprint Network, et juhtida tähelepanu ressurssidega laristamisele. Tegemist on ökoloogilise jalajälje arvutusega, milles lähevad arvesse kogu inimkonna loodusressursside, seal hulgas toidu, puidu, puuvilla ja muu tarbimine, fossiilkütuste tarvitamisega kaasnevad süsinikuemissioonid, hoonete ja teede rajamise keskkonnamõjud jne.

Ületarbimisega kaasnevad sellised keskkonnamõjud nagu metsade ja kalavarude hävimine, joogivee puudus, mullaerosioon, elurikkuse kadu ja kliimamuutused.

1961. aastal, kui asutati WWF, pruukis inimkond vaid kaks kolmandikku aastaga taastuvatest loodusressurssidest. Võlgu hakati esimest korda elama 29. detsembril 1970 - toona vaid kaheks päevaks.

«Ülelaskmispäeva» kontseptsiooni, arvutusmeetodite ja sõnumitega saab lähemalt tutvuda siin.

Populaarne

Tagasi üles