Vaata, kes on esitatud Eesti Teaduse Akadeemia liikme kandidaatideks

Tartu Ülikooli professor Kalle Kirsimäe on ainus geoloogial alal akadeemikukohale esitatud kandidaat.

FOTO: Madis Sinivee / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus registreeris saabunud esildiste alusel 20 kandidaati juunikuus väljakuulutatud seitsmele vakantsele akadeemikukohale valimiseks.

Iga vaba akadeemikukoht on seotud ühe konkreetse teadusvaldkonnaga, milleks on täppisteadused, inseneriteadused, geoloogia, ökotoksikoloogia, inimgeograafia, kultuuriteadused ning ühiskonna-ja riigiteadused.

Kõige rohkem kandidaate on esitatud kultuuriteaduste alal, kus ühele akadeemikukohale kandideerib koguni kuus teadlast. Nendeks on Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur ja folkloristika osakonna juhataja Mare Kõiva, EELK usuteaduste instituudi erakorraline professor Jaan Lahe, Tallinna Ülikooli (edaspidi TLÜ) Aasia uuringute ja üldise kultuuriloo professor Rein Raud, TÜ isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo ning TÜ kultuurisemiootika professor Peeter Torop.

Täppisteaduste valdkonnas on ühele kohale kandidaate neli. Nendeks on Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi (edaspidi KBFI) vanemteadur Els Heinsalu, kes on hetkel ka Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) rakendusmatemaatika professor ja matemaatika osakonna juhataja Jaan Janno, Tartu Ülikooli  eksperimentaalfüüsika professor Marco Kirm ja KBFI juhtivteadur Toomas Rõõm.

Inseneriteaduste akadeemikuks kandideerib kolm inimest: KBFI vanemteadur ja asedirektor Mario Kadastik, TTÜ energiatõhusate hoonete ja sisekliima professor Jarek Kurnitski ning TTÜ arvutisüsteemide verifitseerimise tenuuriprofessor Jaan Raik.

Geoloogia alal on kandidaate vaid üks ning selleks on TÜ geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe.

Ainult üks kandidaat on esitatud ka ökotoksikoloogia ala akadeemikuks. Anne Kahru on KBFI juhtivteadur ning sealse keskkonna-toksikoloogia laboratooriumi juhataja.

Inimgeograafia alal on akadeemikukohale esitatud Tallinna Ülikooli (TLÜ) inimgeograafia professor ning humanitaarteaduste instituudi maastiku ja kultuuri keskuse juhtivteadur Hannes Palang ning TÜ linna- ja rahvastikugeograafia professor ja inimgeograafia õppetooli juhataja Tiit Tammaru.

Ühiskonna-ja riigiteaduste alal on akadeemikukandidaatideks esitatud TÜ rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg, TTÜ halduspoliitika professor Tiina Randma-Liiv ja TLÜ sotsioloogia professor Ellu Saar.

Akadeemia üldkogu koguneb uusi akadeemikuid valima 5. detsembril.

Tagasi üles
Back