Ghanast Afganistanini: Tallinna Ülikool promoveerib doktoriks rekordarvu välismaalasi

FOTO: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Kuula artiklit

Täna, 26. oktoobril toimub Tallinna Ülikoolis doktorite promoveerimine. Eriliseks teeb selle tõsiasi, et doktorikraadi omandanute hulgas on välismaalaste osakaal suurem kui ühelgi varasemal aastal: üks promoveeritav on pärit Ghanast, üks Nigeerast ning viis Afganistanist.

Afganistanist pärit doktorandid asusid Tallinna Ülikooli õppima 2013. aasta lõpus, seda Eesti ja Afganistani infoühiskonna tehnoloogiate alase koostöö raames.

Kokku kaitsti infoühiskonna tehnoloogiate erialal Tallinna Ülikoolis aasta jooksul üheksa doktoritööd. Tihedat koostööd tehti ka Tallinna Tehnikaülikooliga, mille dotsent Alexander Horst Norta juhendas kolme TLÜs kaitstud doktoritööd.

Tallinna Ülikoolis kaitsti sel aastal ka Eesti esimene doktoritöö, mis kirjutati ja ka kaitsti itaalia keeles. Töö uuris Itaalia modernistliku kirjaniku ja Nobeli preemia laureaadi Luigi Pirandello novelle. Humanitaarteaduste doktorinõukogu hindas tööd esiletõstmisega.

Esiletõstmisega hinnati kaht doktoritööd ka sotsiaalteaduste doktorinõukogus. Esimene neist keskendus matemaatikaoskuste arengu uurimisele põhikooli õpilaste hulgas ning teine puuetega inimeste rehabilitatsioonivajaduste kaardistamisele ning teenuse sisu kujundamisele.

Koguni kolme doktoritöö juhendaja oli professor David Lamas, kaht tööd juhendasid vanemteadur Mart Laanpere ja professor Karsten Brüggemann.

Tagasi üles