Kuula: kas tead, kuidas kõlas rannikueesti või Tartu murrak?

FOTO: Kuvatõmmis EKI murdekaardist

Eesti Keele Instituudi uues murdeveebis Murdekiiker saab kuulata, lugeda ja analüüsida vanade eesti keele murrete kõla ja sõnavara.

Murdekiiker toob ehtsa murdekeele kõigest hiirekliki kaugusele. Selle kaudu pääseb lähemalt tutvuma kõigi murdealadega, mida on valitud esindama 12 omaaegset kihelkonnamurrakut.

Oma kõrvaga võib kuulda põliste keelejuhtide pajatusi (aastaist 1938–1973), kõrvale saab lugeda nendesamade lugude tekste nii murdes kui ka kirjakeelses tõlkes. Keelenäidetele taustaks näitab murdekiiker veel põhiandmeid kihelkondade, iseloomulike murdejoonte, sõnavara ning Eesti Keele Instituudi keelekogude kohta. Nupukad leiavad eest ka nuputamisülesandeid. Veebiportaal on mõeldud kõigile (murde)keelest ja rahvakultuurist huvitatuile. See võiks olla toeks murdeid tutvustavates koolitundides ning lävepakuks murdemaailmaga lähema tutvumise teel.

Murdekiikri koostas Jüri Viikberg, tehniliselt teostasid Marko Petron ja Indrek Hein, toimetasid Mari-Liis Kalvik ja Tiina Laansalu.

Populaarne

Tagasi üles