Euroopa Kosmoseagentuur avas Tallinnas Eesti satelliidiandmekeskuse

Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jan Wörner ESTHubi avamisel.

FOTO: Maa-amet

ESTHubi nime kandev andmekeskus aitab tehnoloogiaettevõtetel kosmosest kogutavaid kaugseire andmeid kiiremini kätte saada ja töödelda, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

«Eesti on kasvav kosmoseriik ja täieõiguslik Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriik. ESTHub on võtmetähtsusega partnerlus, mis aitab ESA-l kasutada kosmosest pärit suurandmeid, võimaldamaks kiiret tehnoloogiate arendamist ning nende kättesaadavaks muutmist üle Euroopa,» ütles Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jan Wörner ESTHubi avamisel.

«Satelliidiandmete keskus annab Eesti riigiametitele, teadus- ja arendusasutustele ning ettevõtetele võimaluse panustada nutikate lahenduste väljatöötamisse. Riigisektori poolt vaadatuna on tähtis suurendada andmete ristkasutust ning siduda satelliidiandmed teiste riiklikes andmebaasides olevate andmetega ning luua seeläbi lisandväärtust pakkuvaid teenuseid,» lisas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Satelliidiandmete kasutajaid on Eestis juba mitmeid ning ka ettevõtjad on uut andmekeskust oodanud.

«AS Datel kasutab satelliidi Sentinel-1 kogutud ja muuhulgas ka ESTHubi abil levitatud kaugseire andmeid uues globaalsele turule suunatud teenuses «Sille». Varase eelhoiatuse süsteem «Sille» võimaldab seirata infrastruktuuriobjektide ja hoonete vaevumärgatavaid liikumisi ning vajumisi ja sellga maandada riske ning ennetada õnnetusi. ESTHub abil saame Eesti ja lähipiirkonna andmeid eriti operatiivselt ning pakkuda seeläbi kodumaal eriti kõrge kvaliteediga teenust,» selgitas Dateli tegevjuht Urmas Kõlli.

Euroopa Liidu programmi Copernicus raames on juba saadetud ja saadetakse lähiaastatel veel orbiidile satelliite, mille andmed on kõigile vabalt ja tasuta kättesaadavad ning kasutada. Neid satelliite nimetatakse Sentinelideks.

Selleks, et hõlbustada riigisiseselt nende andmete kasutamist, on mitmed riigid, näiteks Soome, Rootsi, Norra, UK ja Saksamaa, loonud riiklikud andmekeskused, kus hoitakse selle riigi huviala kohta Copernicus andmeid ning samas pakutakse nende andmete töötlemise võimekust. Nii jääb ära kasutajate poolne mahukate andmete allalaadimine, alla laetakse ainult arvutatud tulem.

e-Eesti esitluskeskuses avatud Eesti satelliidiandmete keskuse ESTHub arendas välja ja haldab maa-amet. Füüsiliselt paiknevad ESTHub-i serverid RIKS-i serveriruumis.

Tagasi üles