Tallinna Ülikool seal toimuvas kvant-müstikute ürituses probleemi ei näe

FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Sel nädalavahetusel toimub Tallinna Ülikoolis «kvantteadvuse praktiline loeng», mille käigus räägivad USAst Eestisse toodud pensioneerunud füüsik Amit Goswami ja kohalik «ülitajur» Lille Lindmäe. Ülikool ise ürituses probleemi ei näe.

Kvantmaailma tutvustav ürituse tellitud reklaamid levivad Facebookis juba mitmeid päevi ning on tekitanud küsimusi, et kas selline üritus on ikka ülikooli kui teadusasutuse jaoks sobilik. Nimelt kubiseb ürituse ja ka esinejate kirjeldus märkidest, mis viitavad pseudoteaduslikule sisule – ürituse kirjelduse kohaselt seisab reedel ees «kvant-teemasid ja kõrgemaid sagedusi tutvustav õhtu. Kõrgematest sagedustest ja -energiatest räägib energiate ülitajur Lille Lindmäe. Kvantmaailma tutvustab tippteadlane, kvantaktivist, raamatute autor ja nõutud loengutel esineja Dr Amit Goswami.» Loengu teemadeks on «kvant-maailmavaade ja loovus; kvant- meditsiin; kvant-ettevõtlus.»

Neist esimene tegeleb muu hulgas aurade lugemise ja «biovälja tikkimisega». Amit Goswami on aga küll päriselt ka teadlane, kuid tema tuntumad teadustööd jäävad pigem mitmekümne aasta tagusesse aega. Kuigi ürituse lehel tituleeritakse teda «tippteadlaseks», ei olnud vähemalt Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Andi Hektor temast enne Postimehe järelepärimist kuulnudki.

«Bibliomeetria (teaduse mõõdupuude – K.M.) järgi on ta tubli teadlane, kuid kindlasti mitte maailma tipp. Google ütleb mulle, et ta on füüsik ja müstik. Groswani puhul tulebki lahutada tema tegevus kaheks. Teaduslik tõde on kirjas tema teaduslikes artiklites, mida – nagu teadusmaailmas kombeks – on enne avaldamist hinnanud ja kaalutlenud teised teadlased. Kõik see, mis jääb aga väljapoole neid, on tema isiklik hobi. Mõni teadlane koob sokke, mõni teeb kodus õlut, las tema tegeleb müstikaga. Loomulikult, hobid ja töö tuleb lahus hoida,» ütles Hektor. Teaduskirjanduses ilmunud artiklite põhjal ütles Hektor, et tegu on ka selgelt tuumafüüsikuga, mitte aga kvantfüüsikuga, nagu väidavad veebilehed.

Kvantmehaanika kohtub müstikaga

Ka füüsikaõpetaja ja portaali skeptik.ee vedaja Martin Vällik tõi välja, et nädalavahetusel toimuv üritus kuulub teaduspõhisuse asemel pigem kvantmüstika valdkonda, kus kvantfüüsika inimmõistusele allumatuid omadusi seostatakse inimmõistuse toime, spiritualismi ja muu sellisega.

«Kvantmüstika võtab füüsikast teadaoleva vaatleja – milleks võib olla nii inimene kui ka mõni mõõteseade – ja osakeste oleku seose ning teeb siis suure hüppe ning seostab selle omakorda inimese teadvuse ja olemusega. Sisuliselt, et juba mõtlemise akt on vastastikmõjus füüsikalise maailmaga ning suudab seda mõjutada. Suures jaos ei kuulu need väited teadusliku hüpoteesi valdkonda,» selgitas Vällik. «See on enamasti ikkagi selline müüdi edasiarendus tänapäeva teaduskeelde. On isegi tehtud katseid, mis on näidanud, et siin seoseid ei ole, aga see kvantmüstikuid muidugi ei kõiguta.»

Ürituse korraldaja on internetis saadaolevate andmete kohaselt veebileht kvantum.ee, mille peamiseks funktsiooniks näibki olevat Lindmäe ja Goswami ürituse piletite ja Lille Lindmäe raamatute müümine, lisaks ka viiteid erinevatele raamatutele. Nädalavahetusel toimuva kahepäevase koolituse hinnaks on näiteks 188 eurot.

FOTO: Kuvatõmmis kvantum.ee

Paljud lehel välja toodud lingid viivad aga tühjadele lehtedele. Ettevõtmise täpne vorm jääb aga selgusetuks, kuigi veebilehel olemasoleva kontaktinfo kohaselt asub selle «toimetus» Tartus Kalevi tänaval ning juriidiliselt on koondutud firmanime Leylines OÜ taha, mille tegevusvaldkonnas on Krediidiinfo andmetel andmetöötlus, veebihosting ja muud tegevused.

Firma nimi on viide laialdaselt pseudoteaduslikuks tunnistatud Ley liinide hüpoteesile, mille kohaselt paiknevad paljud inimese tehtud struktuurid nähtamatutel maailma jõujoontel, millel on omakorda suur spirituaalne tähendus.

Kõne ürituse korraldajaga

Kontaktnumbril vastu võtnud meesterahvas ei soovinud oma nime all rääkida.

«Tegemist ei ole asutusega, vaid eraisikute lehega, kes tahavad sel teemal rohkem teada saada,» selgitas kõneisik. Nädalavahetusel toimuva ürituse teaduspõhisuse küsimise peale teatas mees, et see on «väga teaduspõhine, koguni ainult teaduspõhine. Tegemist on ikkagi ülikooli õppejõuga, kes on sel teemal kirjutanud kümneid raamatuid. Mõni skeptik võib muidugi midagi välja mõelda, aga tal on ikkagi professorikraad selles.»

Märkus: professor on akadeemiline ametikoht, mitte teaduskraad.

Selle peale, et ka Eesti füüsikud «kvant-aktivisti» juttu pseudoteaduslikuks on pidanud, vastas mees, et «see ei ole ju Eestis välja mõeldud, aga üle maailma on quantum physics väga levinud» ning soovitas pöörduda nende ülikoolide poole, kes talle selles vallas «professorikraadi andsid».

«Amit Goswami tegeleb kvantfüüsikaga praktilisel tasandil – räägib ühiskonnakorraldusest, majandusest ja lisaks on tal veel raamat pealkirjaga «Kvantumdoktor». Need on praktilised asjad, mitte kosmoseteemad, vaid inimese teadvuse arendamine,» seletas mees edasi. Küsimusele, et mis on tema enda hariduslik taust, vastas ta, et ettevõtja.

Õigupoolest ei ole pseudoteaduste levik midagi uut. Küll aga tekitab küsimusi, et kas sellise ürituse enda katuse alla võtmine on sobilik Tallinna Ülikoolile kui teadusasutusele. Tõele au andes tuleb tunnistada, et ülikool ürituse korraldajate seas ei ole ning ka telefonis kõnelenud härra rõhutas, et seos Tallinna Ülikooliga on «ümmargune null».

Ülikool hinnangut ei anna

Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonnalt laekus järelepärimise peale lühikene ja lakooniline seletus: «Tallinna Ülikool on antud juhul vaid ruumide omanik. Kõigil soovijatel on nende rentimiseks võrdne võimalus. Ülikool kui teadus- ja õppeasutus ei anna hinnangut renditud ruumides toimuvate ürituste sisule, küll on meie ülesanne tagada, et need vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.»

Kuigi selliste loengute korraldamises ja pseudoteadusliku info levitamises ei ole Martin Välliku sõnul midagi uut ning ka Lille Lindmäe on skeptik.ee lehel varem tähelepanu alla tõusnud. «Kuivõrd ta tuleb ikkagi TLÜ hõlma alla justkui oma pseudoteaduslikke vaateid legitimeerima, on siin pahameele väljendamine siiski põhjendatud. Isegi, kui üritus on seaduslik, aga ei lähe tema väärtustega kokku, siis on ürituste välja viskamine siiski ju võimalik. Kui TLÜ väärtuseks on teaduspõhise maailmapildi hoidmine ja edendamine, siis pseudoteaduslike ürituste oma hõlma alla võtmine kindlasti nende väärtustega kokku ei käi,» tõdes Vällik.

Kuidas sellist üritust hindate?

Andi Hektor

Füüsik, KBFI

Andi Hektor

FOTO: Erakogu

Ühest küljest võiks ju suhtuda nii, et «loll saab ka kirikus peksa». Siiski, tänapäeval teame, et «lolli» saab harida targemaks. Teame ka, et tänapäeva teadus on nii spetsialiseerunud, et «lolliks» võib jääda pea igaüks. Huvitaval kombel on siiski paar lihtsat nõksu, millega teaduslikku ja pseudoteaduslikku eristada. Esiteks, pseudoteadlased (ja müstikud) armastavad kombineerida teadusest pärit sõnu igasugu emotsionaalselt laetud sõnadega. Näiteks leiame sellest kuulutusest huvitavaid veidi teadusliku kõlaga sõnu: kvantaktivism, ülitajur. Üldse on pseudoteadlaste sõnavaras väga sageli sõnad energia ja kvant-mis-iganes. Teine küsimus on, et antud juhul on «kirikuks» Tallinna Ülikool. Kuna üritus on tasuline, siis võiks ülikool hinnata, kas tegu pole lihtsalt raha väljapetmisega teaduse sildi alt. Kindlasti on ülikoolil selleks võimekus ju olemas. Alternatiiv oleks see üritus korraldada ülikooli näiteks sildi all «Tänapäeva müstikuste praktiline seminar» või midagi sarnast.

Tagasi üles
Back