Arvutiteadlane Peeter Laud saab presidendilt noore teadlase preemia

FOTO: Scanpix

Toomas Hendrik Ilves.

Järgmisel esmaspäeval annab president Toomas Hendrik Ilves üle Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore teadlase preemia summas 4800 eurot, mille tänavu saab arvutiteadlane Peeter Laud.

Laud on spetsialiseerunud programmeerimiskeele teooriale ja krüptoloogiale. Ta kaitses 2002. aastal doktorikraadi Saksamaal Saarimaa Ülikoolis, olles siis 25-aastane.

Tema teadusuuringute eesmärgiks on olnud turvaintsidentide vältimine keerulistes tarkvarasüsteemides nende süsteemide programmikoodi staatilise analüüsi teel, mis lubab programmide korrektsuses ja turvalisuses veenduda programmi ennast käivitamata.

Laud on üks alusepanijaid arvutuslikult turvalise infovoo ning krüptograafiliste protokollide mehhaniseeritud, arvutuslikult korrektsele analüüsile. Tema väljapakutud meetodid tuginevad ühelt poolt turvaomaduste täpsele spetsifitseerimisele ning teiselt poolt nende omaduste efektiivsetele kontrollimisviisidele.

Laudi poolt välja pakutud analüüsimeetodid on olnud aluseks turvalise infovoo ja krüptograafiliste protokollide analüüsi edasisele arengule, ta on üheks krüptoloogia teadussuuna alustajaks Eestis ning alates 2008. aastast üks arvutiteaduse tippkeskuse vedajatest. Tema teadusuuringuid on publitseeritud mainekates teadusajakirjades ja konverentsikogumikes. Laud on Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna erakorraline dotsent ning Cybernetica AS teadusdirektor.

«Peeter Laudi töö väärib tunnustust – ta on suutnud ühendada krüptograafiliste protokollide analüüsi alaseid teaduslikke saavutusi rakenduslike väljunditega, oma insenerliku ratsionaalsuse ja matemaatiku korrektsusega on ta saavutanud nii süsteemiarendajate kui ka teadlaste usalduse ning tal on õnnestunud luua sild kahe sageli eraldiseisva kogukonna vahel,» märkis Peeter Laudi noore teadlase preemia kandidaadiks esitanud akadeemik Ülo Jaaksoo oma soovituskirjas.

Tagasi üles