TTÜ endised rektorid avalikus kirjas: nimevahetus on põhiseadusevastane

TTÜ

FOTO: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Tallinna Tehnikaülikooli endised rektorid Andres Keevalik ja Olav Aarna kirjutasid ülikooli kuratooriumile avaliku kirja, milles paluvad juhtorganit jätta vastuoluline uus lühinimi kinnitamata.

Avaldame rektorite avaliku kirja täismahus.

Austatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liikmed!

Tallinna Tehnikaülikool tähistas möödunud aasta sügisel suurejooneliselt oma 100. aastapäeva. Võõristust aga tekitas see, kui meedias hakkas tuttava Tallinna Tehnikaülikooli ja TTÜ asemel ühemõtteliselt kõlama Taltech. Oli raske uskuda, et juubelil nähtud ja kuuldud TalTech ongi nüüd Tallinna Tehnikaülikooli eestikeelne lühinimi. Lisaks selgus, et samal ajal vahetati välja ka aastakümnete jooksul väljakujunenud ja inimeste mällu sööbinud TTÜ korporatiivvärvid, lipp, logo ja muu sümboolika.

Kahetsusväärne on seejuures, et meie kui vilistlastega ega ka TTÜ töötajatega neid muudatusi sisuliselt ei arutatudki. Vilistlased ei kuulu küll ametlikult ülikooli liikmeskonda, aga kuuluvad sinna kindlasti sümboolselt, sest just nemad kannavad tehnikaülikooli ajaloolist järjepidevust ja on meie alma mater’i ülesehitajad ning arendajad.

Kuratooriumile 11.03.2019 saadetud kirjas rõhutavad vilistlased, et uus võõrapärane lühinimi ja sellega koos kasutusele võetud kaubamärk alavääristavad eesti keelt ja kultuuri. Tallinna Tehnikaülikooli 1936. aastal kasutusele võetud nimi taastati tolleaegse eestimeelse ülikooli juhtkonna suurte pingutustega 1989. aastal. Sellest ajast alates on Tallinna Tehnikaülikooli lühinimi TTÜ, ülikooli embleem ja tunnusvärvid hästi tuntud nii Eestis kui ka meie välispartnerite juures. Neid tunnuseid on uhkusega kandnud TTÜ taidlus- ja spordikollektiivid.

Siinkohal ei saa kõrvale jätta ka uue lühinime ja sümboolika kasutuselevõtu õiguslikke küsimusi, mõnede juristide lingvistilise ekvilibristikani välja. Meie arvates rikuti uue sümboolika kasutuselevõtul nii ülikooli põhikirja kui ka seadust, sest muutused polnud kooskõlastatud ülikooli nõukoguga ja neid hakati legaliseerima alles tagantjärele.

TTÜ akadeemilise eetika komisjon on jõudnud järeldusele, et uue sümboolika sissetoomise protsess on olnud menetluslikult ebaselge, põhikirjalisi pädevuspiire rikkuv, vastuolulise kommunikatsiooniga ning seetõttu ülikooli töötajaid häiriv ja segadusse viiv. Uue sümboolika sissetoomise protsess riivab ka mitmeid hea teadustava alusväärtusi, sh ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus ning avatus ja koostöö. Kahetsusväärselt pole kuratoorium siiani ei akadeemilise eetika komisjoni ega ka professorite ja vilistlaste kirjadele vastanud.

Toimunu puhul on eelkõige tegemist väärtuste konfliktiga, põhiseaduslike väärtusteni välja. Rahvusvahelist läbimurret taotleva ehitusfirma või IT-firma puhul nimevahetus inglisekeelse vastu või sünnipäraselt inglisekeelse nime kasutamine sarnast konflikti ei tekita. Ülikooli nimel on aga rahvuskultuuriline ja ajalooline väärtus, mida tuleb hoida ja kaitsta.

Me palume kuratooriumi mitte kinnitada eestikeelsesse käibesse Tallinna Tehnikaülikooli lühinime Taltech, vaid säilitada lühinimi TTÜ ja loomulikult kasutada ka eestikeelset täisnime. Samas on igati asjakohane kasutada rahvusvahelises suhtluses nimena Tallinn University of Technology ja lühinimena Taltech. Oleme veendunud, et sellele pöördumisele kirjutavad alla kümned tuhanded TTÜ vilistlased ja ka väga paljud tänased töötajad ning üliõpilased.

Tallinnas, 13. juunil 2019

Olav Aarna

TTÜ vilistlane, rektor 1991-2000

Andres Keevallik

TTÜ vilistlane, rektor 2000-2005, 2010-2015

Tagasi üles
Back