Geenivaramu juht valiti Euroopa vähiuuringute missiooni nõukokku

Andres Metspalu

FOTO: Sille Annuk

Eesti Geenivaramu juht, professor Andres Metspalu osutus valituks «Horizon Europe» vähiuuringute missiooni nõukokku. Kokku esitati 15 nõukogu kohale 352 taotlust.

Nõukogud koosnevad teadlastest, ettevõtjatest ning arvamusliidritest, ja nõukogu roll on nõustada ja strateegiliselt suunata EK ja liikmesriikide vahel kokku lepitud missioonide eesmärkide täitmist. Vähiuuringute nõukogu eesmärk on nõustada ja strateegiliselt suunata Euroopa vähiuuringute prioriteete, sealhulgas ennetus, diagnoosi- ja ravivõimalused.

«Euroopal on väga head võimalused olla maailmas juhtival positsioonil vähijuhtumite ennetuse ja varajase avastuse meetodite väljatöötamisel. Tänu uutele võimalustele genoomikas, rakubioloogias ja andmeteaduses, on Euroopa biopankade vahelises koostöös unikaalne võimalus luua üle-Euroopaline geeni- ja patsiandiandmete platvorm, mis loob eeldused vähi ennetuse ja efektiivse ravi kvaliteedi hüppeliseks tõusuks.,» ütles professor Metspalu.

Euroopa Komisjon ja EL liikmesriigid on kokku leppinud viies missiooni valdkonnas: vähiuuringud; kohanemine kliimamuutustega, sh muutused ühiskonnas; Terved ookeanid, mered ja siseveekogud; Kliimaneutraalsed ja targad linnad; Terve muld ja toit. Teistest eestlastest osutusid valituks Ann Runnel (Reverse Resources, kliimamuutustega kohanemine) ja Riigikogu liige Anne Sulling (kliimaneutraalsed ja targad linnad)

Missioonid, olles üks raamprogrammi peamisi uuendusi, on suuremahulised ja ambitsioonikad rahvusvahelised koostööalgatused kindlaksmääratud ühiskondlike väljakutsete lahendamiseks. Võrreldes raamprogrammi muude rahvusvaheliste teaduskoostööprojektidega on missioonidel pikem kestus (7-10 aastat), oluliselt suurem eelarve (1-1,2 miljarditeurot) ja laiaulatusliku, sektoritevahelise süsteemse koostöö eeldus. Praktikas koosnevad missioonid eeldatavasti teadusuuringute, toodete ja teenuste turule viimise ning teadlikkuse suurendamise (tarbimisharjumuste muutmise) integreeritud programmidest, mida rakendatakse nii teadusprogrammide, avatud taotlusvoorude, ideekonkursside, riigihangete kui ka riskikapitali ja tööstuste kaasamise kaudu. Missioonide tegevused toimivad koordineeritult üle Euroopa, mobiliseerides kontinendi teadus-, tööstus-, ja ühiskondlikke ressursse.

Populaarne

Tagasi üles